Category Archives: DEFAULT

Zij Werden Vervuld Van De Heilige Geest
Zij Werden Vervuld Van De Heilige Geest

Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Ze waren eendrachtig bijeen. Biddend om de Heilige Geest en pleitend op Gods belofte. En zo hebben die honderd twintig mensen daar volgehouden te bidden om de Heilige Geest. Zo zit die gemeente daar al anderhalve week biddend bij elkaar en alles is bij het oude gebleven. Hun geloof wordt beproefd.

 · En zij werden allen vervuld met de heilige Geest. 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat Estimated Reading Time: 5 mins.

 · En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Handelingen Als wij vandaag allemaal met de Heilige Geest vervuld werden, zou het een dag van rijke zegen zijn. We kunnen de gevolgen hiervan moeilijk overschatten. Leven, troost, licht, reinheid, kracht, vrede en veel andere zegeningen zijn het onafscheidelijke gevolg van het verblijf van Estimated Reading Time: 2 mins.

 · En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken dergenen, die onder den hemel zijn.

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen - HSV En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te.


Figure Of Eight - Paul McCartney - Flowers In The Dirt (Cassette, Album) Joey Came Home - Kid Montana - Temperamental (Vinyl, LP) I Gave You My Heart - Crash Vegas - Red Earth (CD, Album)

1 comments

Antwoord. Een sleutelpassage die uitlegt hoe je in deze tijd van de Heilige Geest vervuld kunt zijn is Johannes , waarin Jezus beloofde dat de Geest in gelovigen zou wonen en dat deze inwoning blijvend zou zijn. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen door de Geest bewoond worden en door de Geest vervuld ted Reading Time: 3 mins.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1/1
BING